RSS

บทที่2 (2.1 ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้)

06 ก.ค.

2.1 ข้อมูล  สารสนเทศ  และความรู้


               ข้อมูล (DATA) คือ สิ่งที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของวัตถุ  เหตุการณ์  กิจกรรม  โดยบันทึกจากการสังเกต  การทดลอง  หรือการสำรวจด้วยการแทนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  เช่น  บันทึกไว้เป็นตัวเลข  ข้อความ  รูปภาพ  และสัญลักษณ์

ตัวอย่างของข้อมูลต่าง ๆ ที่นักเรียนสามารถพบเห็นในชีวิตประจำ  เช่น  เกรดที่นักเรียนได้รับในแต่ละวิชา  ราคาสินค้าชนิดต่าง ๆ ในห้างสรรพสินค้า  รูปภาพและข้อความต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์

        สารสนเทศ  (Information)  หมายถึง  ผลลัพธ์ที่เกิดจากการนำข้อมูลมาประมวลผล  เพื่อให้ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้งานมากขึ้น  เช่น  ส่วนสูงของนักเรียนหญิงและนักเรียนชายแต่ละคนในชั้นเรียนเป็นข้อมูล  จะสามารถสร้างสารสนเทศจากข้อมูลเหล่านี้ได้หลายรูปแบบ  เพื่อนำไปใช้ในจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน  ตัวอย่างเช่น  การนำข้อมูลเหล่านี้มาเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย  หรือการหาค่าเฉลี่ยของส่วนสูงของนักเรียน

        ความรู้  (Knowledge)  คือ  สิ่งที่ประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกจัดรูปแบบและประมวลผลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในปัญหาที่ต้องการนำข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้ไปแก้ไข

นิยามความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลและสารสนเทศ  คือ  ความรู้ที่แฝงอยู่ในข้อมูล  เป็นสิ่งที่สามารถสกัดจากสารสนเทศที่มีรูปแบบน่าสนใจ  เป็นจริงสำหรับข้อมูลใหม่หรือข้อมูลที่ไม่เคยเห็นมาก่อน  เป็นรูปแบบใหม่ที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อน  ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายจากการวิเคราะห์สารสนเทศจะได้เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ได้

เราเรียกกระบวนการที่สามารถสกัดความรู้จากข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้เป็นอย่างดีในฐานข้อมูลว่าการค้นพบความรู้ในฐานข้อมูล  (knowledge  discovery  in  database)

แหล่งข้อมูล : https://sites.google.com/site/websidbaytik/khxmul

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: