RSS

บทที่1(1.5 ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร )

05 ก.ค.


1.5 ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     1)  ด้านสังคม  สภาพเสมือนจริง  การใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงการทำงานต่าง ๆ จนเกิดเป็นสังคมที่ติดต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ต  หรือที่รู้จักกันว่า  ไซเบอร์สเปซ (Cyber space)   ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพูดคุย การซื้อสินค้าและบริการ การทำงานผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดสภาพที่เสมือนจริง  (virtual เช่น  เกมเสมือนจริง  ห้องสมุดเสมือนจริง ห้องเรียนเสมือนจริง ที่ทำงานเสมือน  ซึ่งทำให้ช่วยลดเวลาในการเดินทางและสามารถใช้งานได้ ทุกที่ทุกเวลา
การใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์  (e – Cash)  ทำให้พกเงินสดน้อยลงเพิ่มความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ด้วยบัตรที่มีลักษณะเป็นบัตรสมาร์ต  หรือสมาร์ตการ์ด  (smart  card)
บริการนำเสนอแบบตามคำขอหรือออนดีมานด์  (on  demand)  เป็นการเข้าถึงข้อมูลตามความต้องการ ของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา  เช่น  การเลือกชมรายการโทรทัศน์  หรือฟังรายการวิทยุย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์
การศึกษาออนดีมานด์  (education  on  demand)  เป็นการเปิดเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นลักษณะ  อีเลิร์นนิง  (e – Learning)
การได้รับเทคโนโลยีมากเกินไป  (technology  overload)  การพัฒนาของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว  โดยมีรูปแบบที่หลากหลายทำให้น่าสนใจ  และสะดวกในการเข้าถึง2) ด้านเศรษฐกิจ 
ทำให้เกิดสังคมโลกาภิวัฒน์ (globalization) เพราะสามารถชมข่าว  ชมรายการโทรทัศน์      ที่ส่งกระจายผ่านดาวเทียมของประเทศต่าง ๆ ได้ทั่วโลก  สามารถรับข่าวสารได้ทันที  ใช้อินเทอร์เน็ต    ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ระบบเศรษฐกิจกระจายเป็นเศรษฐกิจโลก  เกิดกระแสการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว  ระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศในโลกเชื่อมโยงและผูกพันกันมากขึ้น

 
3) ด้านสิ่งแวดล้อม
  เช่น  ระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม  หรือภาพถ่ายทางอากาศร่วมกับการจัดเก็บรักษาข้อมูลระดับน้ำทะเล  ความสูงของคลื่นจากระบบเรดาร์  เป็นการศึกษาเพื่อหาสาเหตุและนำข้อมูลมาวางแผนและสร้างระบบเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแต่ละแห่งได้อย่างเหมาะสม


นอกจากนี้ในรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบผสม  (hybrid  engine)  เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมต้องใช้เทคโนโลยี   เพื่อควบคุมให้เครื่องยนต์ลดการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง  เป็นการช่วยลดมลภาวะโลกร้อนก๊าซไนโตรเจนออกไซด์  ไฮโดรคาร์บอน  และก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์

แหล่งข้อมูล : หนังสืออ้างอิงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  สสวท
https://sites.google.com/site/websidbaytik/home/bth-thi-1-thekhnoloyi-sarsnthes

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: