RSS

บทที่1(1.4 แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร )

05 ก.ค.

1.4  แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

1.4.1  ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มนุษย์ใช้อุปกรณ์การสื่อสารแบบพกพามากขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มจากวิทยุเรียกตัว  (pager)   เป็นเครื่องรับข้อความ  มาเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่  อุปกรณ์สื่อสารชนิดนี้          ได้ถูกพัฒนาจนสามารถใช้งานด้านอื่น ๆ ได้  นอกจากการพูดคุยธรรมดา  โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่สามารถใช้ถ่ายรูป  ฟังเพลง  ฟังวิทยุ  ดูโทรทัศน์  บันทึกข้อมูลสั้น ๆ บางรุ่นมีลักษณะเป็นเครื่องช่วยงานส่วนบุคคล (Personal Digital  Assistant : PDA)  สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้  ระบบหน้าจอแบบสัมผัส  บางรุ่นมีอุปกรณ์สไตลัส  (stylus)  คือ ใช้ปากกาป้อนข้อมูลทางหน้าจอ  บางรุ่นสามารถสั่งการได้ด้วยเสียง  ตัวอย่างอุปกรณ์สื่อสารและสารสนเทศ     แบบพกพาวิทยุเรียกตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่  เครื่องช่วยงานส่วนบุคคล  (PDA)  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคตมีแนวโน้มเป็นดังนี้  คือ  มีขนาดเล็กลง  พกพาได้ง่าย  แต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  เช่น  เก็บข้อมูลได้มากขึ้น  ประมวลผลได้เร็วขึ้น  ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น  โดยมีการผนวกอุปกรณ์หลาย ๆ อย่างไว้ในเครื่องเดียว (all – in – one)

 

  1.4.2 ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในอดีตมักเป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อตรงเพียงชุดเดียว  (Stand  alone)  ต่อมามีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันภายในองค์กร   เพื่อทำให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน  หรือใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน  จนเกิดเป็นระบบรับและให้บริการ  หรือที่เรียกว่าระบบรับ – ให้บริการ  (client – server  system)  โดยมีเครื่องให้บริการ  (server)  และเครื่องรับบริการ  (client)เมื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างแพร่หลาย  การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยตรง  โดยที่เครื่องให้บริการมีหน้าที่เพียงแค่เก็บตำแหน่งของเครื่องผู้ใช้งานที่มีข้อมูลนั้น ๆ อยู่เพื่อให้เครื่องอื่นสามารถทราบที่อยู่ที่มีข้อมูลดังกล่าว  และเข้าถึงข้อมูลนั้นได้  เรียกระบบแบบนี้ว่าเครือข่ายระดับเดียวกัน  (Peer – to –Peer  network : P2P)
ปัจจุบันมีการใช้แลนไร้สาย  (wireless  LAN)  ในสถาบันการศึกษา  และองค์กรหลายแห่งการให้บริการแลน ไร้สาย  หรือไวไฟ  (Wi – Fi)  ตามห้างสรรพสินค้า  ร้านขายเครื่องดื่ม  หรือห้องรับรองของโรงแรมใหญ่ ๆ นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีในการติดตามตำแหน่งรถด้วยจีพีเอส  (Global  Positioning  System  : GPS)  กับรถแท็กซี่

 

1.4.3 ด้านเทคโนโลยี  ระบบทำงานอัตโนมัติที่สามารถตัดสินใจได้เองจะเข้ามาแทนที่มากขึ้น  เช่น  ระบบแนะนำเส้นทางจราจร  ระบบจอดรถ  ระบบตรวจหาตำแหน่งของวัตถุ  ระบบควบคุมความปลอดภัยภายในอาคาร  ระบบที่ทำงานอัตโนมัติเช่นนี้  อาจกลายเป็นระบบหลักในการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ
พีเอ็นดี  (Personal  Navigation  Device  : PND)  เป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยในการนำทาง  เสมือนผู้นำทาง บนท้องถนนเพื่อให้เกิดความคล่องตัว  ค้นหาเส้นทางไปยังจุดหมายได้อย่างถูกต้อง  และรวดเร็ว
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี  (Radio  Frequency  Identification : RFID)  ใช้คลื่นวิทยุเพื่อระบุเอกลักษณ์ของวัตถุ  ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักสองส่วน  คือ  ป้ายระบุอิเล็กทรอนิกส์  (electronics  tag)  และเครื่องอ่าน  (reader)

แหล่งข้อมูล : หนังสืออ้างอิงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  สสวท
https://sites.google.com/site/websidbaytik/home/bth-thi-1-thekhnoloyi-sarsnthes

 

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: